Тема 4. Автоматизація інформаційних процесів (4+6)

Лабораторные работы
Лабораторна робота 14/15 Створення та форматування таблиць в MS Excel

Завдання для самостійної роботи (2)
Матеріали для самостійного вивчення:

ЛМ 24 Основні елементи електронних таблиць

Завдання для самостійного виконання (2):
Лабораторна робота 16 Графічне представлення даних

Контроль виконання завдань (2):
Тест №10 (MS Excel 1)