Тема 1. Загальні відомості про інформацію та інформаційні технології (2+11)

Лекції

ЛМ 1 Інформація та її роль у розвитку суспільства


Завдання для самостійної роботи (9)
Матеріали для самостійного вивчення:

ЛМ 2 Історія розвитку обчислювальної техніки

ЛМ 3 Основні принципи роботи комп’ютерних пристроїв

ЛМ 4 Апаратне забезпечення комп’ютерів

ЛМ 5 Програмне забезпечення комп’ютерів

ЛМ 6 Операційні системи. Операційна система Windows 10

ЛМ 7 Операції з файлами і папками в ОС Windows 10

ЛМ 8 Робота в ОС Windows 10. Управління та налаштування ОС

ЛМ 9 Програми обслуговування комп’ютерної системи

ЛМ 14 Безпека комп’ютерних систем


Теми рефератів по першій темі:

 1. Основні принципи інформаційних відносин за законодавством України.
 2. Державна інформаційна політика України.
 3. Національна система конфіденційного зв’язку.
 4. Інформаційні загрози національним інтересам і національній безпеці України.
 5. Забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах за законодавством України.
 6. Процедура віднесення інформації до державної таємниці.
 7. Відповідальність за порушення законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
 8. Проект Закону’ України «Про електронні комунікації».
 9. Комп’ютерна криміналістика (форензіка).
 10. Законодавство України про інформацію.
 11. Правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних і систем за конвенцією Ради Європи про кіберзлочинність.
 12. Види інформації за змістом.
 13. Інформація з обмеженим доступом.
 14. Питання, пов’язані з використанням пристроїв прихованого отримання інформації в Україні.
 15. Стратегії кібернетичної безпеки України.
 16. Публічна, приватна, особиста і відкрита інформація.

Додаткові матеріали:
 1. Вакансії для юристів

Контроль виконання завдань (2)
Тест №1 (Інформація та інформаційні технології)